نمایش نسخه فارسی

درباره اردبیل

استان ‌اردبیل‌ در شمالغرب ‌کشور و در بین‌ نصف‌النهارات ۴۷ ‌درجه ‌و ۱۵ دقیقه ‌و ۴۸ درجه ‌و ۵۶ دقیقه ‌طول ‌شرقی ‌و مدارات ‌۳۷ درجه ‌و ۹ دقیقه ‌و ۳۹ درجه ‌و ۴۲ دقیقه ‌عرض‌ شمالی ‌قرار گرفته ‌و از غرب ‌به ‌استان ‌آذربایجان‌ شرقی‌، از شمال ‌و شمال ‌شرق ‌به ‌کشور جمهوری‌ آذربایجان‌، از شرق ‌و جنوب ‌شرق ‌به ‌استان ‌گیلان ‌و از جنوب ‌به ‌استان ‌زنجان ‌محدود است‌
این ‌استان ‌به ‌عنوان‌ جزئی ‌از منطقه ‌آذربایجان‌، شامل‌ نواحی‌ شرقی‌، شمال‌ شرقی ‌و جنوب ‌شرقی ‌آن ‌می‌شود و از لحاظ ‌شکل ‌ظاهری‌، استانی ‌است‌ مطول ‌که ‌فاصله ‌شمالی‌ترین ‌و جنوبی‌ترین ‌نقطه ‌آن ‌در حدود ۲۹۰ کیلومتر و فاصله‌ شرقی‌ترین‌ و غربی‌ترین ‌آن ‌بیش ‌از ۱۳۲ کیلومتر است
مساحت ‌استان ‌اردبیل‌ ۱۷ هزار و ۹۵۳ کیلومتر مربع‌ است که‌ حدود یک و ۹ صدم درصد از مساحت ‌کل ‌کشور را تشکیل‌ می‌دهد. طول ‌مرزهای‌ این ‌استان‌ حدود ۳۶۹ کیلومتر با کشور جمهوری‌ آذربایجان‌ است
استان اردبیل با توجه به شکل طولی آن در امتداد نصف النهارات، از تنوع اقلیمی قابل توجهی برخوردار است. شهرستان ‌اردبیل ‌در اقلیم ‌خشک‌ قرار دارد که‌ ماه های ‌خشک ‌و یخبندان ‌آن ‌بیش ‌از ۸ ماه ‌است‌ و شدت‌ بارندگی ‌در بهار و پائیز بوده ‌و دارای ‌زمستان ‌سرد و تابستان‌ معتدل ‌است. پوشش ‌گیاهی ‌در این‌ منطقه ‌به ‌صورت ‌استپی ‌بوده ‌و در شمالغرب ‌آن ‌پوشش‌ نیمه ‌جنگلی ‌نیز مشاهده ‌می‌شو
استان اردبیل با جاذبه های طبیعی و تاریخی منحصر به فرد یکی از مناطق جالب گردشگری در ایران است و مهمترین ویژگی این استان آب و هوای مطبوع و خنک این منطقه در فصول بهار و تابستان است. استان اردبیل در شمالی ترین نقطه ایران قرار دارد