See English Version

  معرفی کنفرانس

  با استعانت از خداوند متعال، اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی با حمایت موثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی در تاریخ 20 اردیبهشت 1402 در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد. بدین منظور از کلیه صاحبنظران و پژوهشگران گرامی دعوت بعمل می آید تا با ارائه دستاوردهای نوین خود در این همایش، در راستای ارتقای سطح علمی گامی موثر بردارند.

  اخبار واطلاعیه ها


  • 30 ارديبهشت 02 تشکر و قدردانی

   تشکر و قدردانی


     باسلام و دعای خیر از تمامی پژوهشگرانی که با ارائه آخرین یافت ..
  • 26 ارديبهشت 02 گواهی پذیرش مقالات

   گواهی پذیرش مقالات


   با سلام و ضمن تشکر بابت صبوری پژوهشگران گرامی، به اطلاع می رساند ت ..
  • 19 ارديبهشت 02 سین همایش

   سین همایش


     باسلام و دعای خیر، احتراما به پیوست سین همایش تقدیم می گردد ..
  • 18 ارديبهشت 02 حضور مجازی در همایش

   حضور مجازی در همایش


   باسلام و دعای خیر، نظر به برگزاری همایش در روز چهارشنبه مورخ 20 ارد ..
  • 17 ارديبهشت 02 طریقه پرداخت

   طریقه پرداخت


     باسلام و دعای خیر، نظر به لزوم پرداخت از طریق سایت، خواهشمند ..
  • 06 دي 01 راهنمای پرداخت اینترنتی

   راهنمای پرداخت اینترنتی


   راهنمای پرداخت اینترنتی از طریق سایت همایش   پژوهشگران و دان ..
  • 12 ارديبهشت 02 لزوم پرداخت و ثبت نهایی مقالات

   لزوم پرداخت و ثبت نهایی مقالات


     باسلام و دعای خیر، نظر به برگزاری همایش در روز چهارشنبه مورخ ..

  همکاران