See English Version

  گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

  اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های حقوق، فقه و حقوق، علوم قضایی، علوم سیاسی، جامعه شناسی و...

  دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

  کلیه حوزه های علمیه

  كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور علوم انسانی و علوم اجتماعی

  وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

  شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر

  انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی

  كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در علوم انسانی و علوم اجتماعی

  کلیه دادگستری ها، کانون های وکلا، مراکز وکلا، کانون های سردفتری

  قضات، وکلا، سردفتران، پژوهشگران و...