See English Version

  کمیته علمی کنفرانس

   

  دکتر مرتضی ابراهیمی
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر سیف اله مدبر
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکترامین نواختی مقدم
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر رضا محمود اوغلی
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر روح الله موذنی
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر جعفر سلمان زاده
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر سیده زهرا پوررشید
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر امین فتحی
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر احمد شجاعی
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر محمدرضا مولایی
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر علی بابایی
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر ابراهیم دانش
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر احمد حاجی‌ده آبادی
  پردیس فارابی دانشگاه تهران
  دکتر محمد حاجی‌ده آبادی
  دانشگاه قم
  دکتر رحیم همزبان قراملکی
  دانشگاه تبریز
  دکتر ابوالقاسم ولی زاده
  دانشگاه ارومیه
  دکتر غلامرضا پیرجهانگیر
  دانشگاه آزاد اردبیل
  دکتر رحیم کارگر
  دانشگاه باقرالعلوم قم
  دکتر غلامرضا بهروزی لک
  دانشگاه باقرالعلوم قم
  دکتر سید رضا مودب
  دانشگاه قم
  دکتر غلامرضا خواجه سروی
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر یحیی فوزی
  پژوهشگاه علوم انسانی
  دکتر ابراهیم زرگر
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر ابوالفضل دلاوری
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر فردین قریشی
  دانشگاه تهران
  دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر امیرمسعود شهرام نیا
  دانشگاه اصفهان
  دکتر عبدالامیر نبوی
  دانشگاه تهران
  دکتر محسن خلیلی
  دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر سیدحسین اطهری
  دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر هادی آجیلی
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر حاکم قاسمی
  دانشگاه قزوین
  دکتر احمد جانسیز
  دانشگاه گیلان
  دکتر فرهاد قاسمی
  دانشگاه تهران
  دکتر جعفر حق پناه
  مطالعات راهبردی
  دکتر محمدرضا دهشیری
  دانشگاه وزارت خارجه
  دکتر رجب ایزدی
  دانشگاه تبریز
  دکتر نصرالله حجازی
   دانشگاه سبزوار
  دکتر حسین هرسیج
  دانشگاه اصفهان
  دکتر محمودرضا رهبر قاضی
  دانشگاه اصفهان
  دکتر حسین مسعودنیا
  دانشگاه اصفهان
  دکتر سیروس فیضی
  دانشگاه تهران
  دکتر ضیا خزایی
  دانشگاه زاهدان
  دکتر ناصر اسدی
  دانشگاه وزارت خارجه
  دکتر محمد شفیعی فر
  دانشگاه تهران
  دکتر مجتبی مقصودی
  دانشگاه آزاد تهران
  دکتر رهبر طالعی حور
  دانشگاه محقق اردبیلی
  دکتر ایران سلیمانی
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
  دکتر امیر رضایی پناه
  دانشگاه شهید بهشتی